Dette med informasjonsflyt i din kommune. Vi har jo gjort noen erfaringer nå i disse pandemitider, og gjennom naturkatastrofer og f.eks GJERDRUM. Det er helt avgjørende fremover at du som ORDFØRER skaper denne kanalen hvor du har integritet og mulighet til å produsere din informasjon ut til dine innbygger, når det virkelig gjelder og faktisk liv og helse avhenger av din tilstedeværelse og ditt lederskap og informasjon.

Avatar

By Admin